Category: Cagar Budaya

Subkategori ini menyajikan sisi histori bangunan cagar budaya dan segala artefak bersejarah. Selain bangunan heritage zaman Hindia Belanda, juga bangunan peninggalan sejarah zaman kerajaan, kesultanan hingga zaman prasejarah.*